چسب اوره فرمالدهید پودری E1

توضیحاتویژگی
پودر
پودر سفیدشکل ظاهری
0/5 ± 0/05 gr/cm3چگالی
2 wt%درصد رطوبت، حداکثر
محلول %50 (نسبت یک به یک)
200 – 400 mPa.s 25 °C گرانروی در
0/3 – 0/5 wt%فرمالدهید آزاد
9 – 10/5 25 °C در pH
1/2 – 1/3 20 °C وزن مخصوص در
ثانیه 180زمان ژل شدن در  100 °Cبا هاردنر، حداکثر
روز 425 °C پایداری در

چسب اوره فرمالدهید پودری یک پلیمر گرماسخت و سفید رنگ است که پس از اختلاط با آب بعنوان چسب مایع استفاده می‌شود. این چسب قدرت چسبندگی بسیار بالایی با اکثر ترکیبات سلولزی ایجاد می‌کند و به دلیل میزان کم فرمالدهید آزاد موجود در آن، در رده استاندارد چسب E1 اتحادیه اروپا قرار گرفته است. در جاهایی که فرآیند تولید بصورت نامتناوب است و نیاز به انباشت چسب به مدت طولانی باشد، از چسب اوره فرمالدهید پودری به جای چسب مایع استفاده می‌شود.

کاربردها

  • در تولید نئوپان، تخته چندلایه، مبلمان و سایر محصولات چوبی با درصد پایین انتشار فرمالدهید بکار می‌رود.

شرایط نگهداری

6 25 °C ماه در دمای

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلوگرمی پلی ­پروپیلن