پارافرمالدهید

توضیحاتویژگی
پودر سفیدشکل ظاهری
95 ± 1 wt%فرمالدهید، حداقل
200 ppmاسیدیته، حداکثر
4/5 – 5 25 °C در pH
1/09 20 °C وزن مخصوص در
0/01 wt%خاکستر، حداکثر
70 wt%اندازه دانه‌بندی با مش 60

پارافرمالدهید حالت تغلیظ شده فرمالدهید با مزیت حمل و نقل آسان‌تر و پایداری انبارش بیشتر است. پارافرمالدهید با محتوای فرمالدهید %95 به شکل پودری سفید رنگ عرضه می‌شود.

کاربردها

  • بعنوان ماده اولیه در تولید انواع رزین‌های اوره فرمالدهید، ملامین فرمالدهید، فنول فرمالدهید و فوق روان کننده بتن بکار برده می‌شود.
  • بعنوان گندزدا در بیمارستان­‌ها، مراکز دامداری، مکان‌های عمومی آلوده، صنایع قند و شوینده­‌های بهداشتی بکار برده می‌شود.

شرایط نگهداری

1 25 °C سال در دمای

بسته‌بندی

کیسه­ 25 کیلوگرمی پلی­ پروپیلن و جامبو بگ 1000 کیلوگرمی