پارافرمالدهید

مشخصاتمقدار
پودر سفیدشکل ظاهری
  1 ±  95 wt%درصد فرمالدئید وزنی
ppm 200(اسیدیته (حداکثر
4/7-5/0pH در °C 25
1/09وزن مخصوص در °C 20
0/01(درصد خاکستر وزنی (حداکثر
70اندازه دانه بندی با مش 60

پارافرمالدهید حالت تغلیظ شده فرمالدهید با مزیت حمل و نقل آسان‌تر و پایداری انبارش بیشتر است. پارافرمالدهید با محتوای فرمالدهید %95 به شکل پودری سفید رنگ عرضه می‌شود.

کاربرد ها

به عنوان ماده اولیه در تولید انواع رزین‌های اوره فرمالدهید، ملامین فرمالدهید، فنول فرمالدهید و فوق روان کننده بتن به کار برده می‌شود.

به عنوان گندزدا در بیمارستان­ها، مراکز دامداری، مکان‌های عمومی آلوده، صنایع قند و شوینده­ های بهداشتی به کار برده می ­شود.

شرایط نگهداری

  • 1 سال در دمای oC 25

بسته بندی

  • کیسه­ 25 کیلویی پلی­پروپیلن و جامبو بگ 1000 کیلوگرمی