فرمالین​

توضیحات ویژگی
مایع شفاف شکل ظاهری
37 wt% فرمالدهید، حداقل
 طبق درخواست مشتری درصد متانول
1/09 20 °C وزن مخصوص در
2/5 – 4 25 °C در pH
200 ppm اسيديته، حداکثر
100 ppm خاکستر، حداکثر
1 ppm آهن، حداکثر

فرمالدهید، با ساختار مولکولی CH2O، ساده‌ترین مولکول خانواده آلدهیدها، دارای بویی تند و مهم­ترین آلدهید تجاری است. محلول آبی فرمالدهید، فرمالین (Formalin) نامیده می‌شود که با نام متانال نیز شناخته می‌شود و بصورت محلول %37 عرضه می­‌شود.

کاربردها

  • بعنوان ماده اولیه در تولید انواع رزین‌های اوره فرمالدهید، ملامین فرمالدهید، فنول فرمالدهید و فوق روان کننده‌های بتن بکار برده می‌شود.
  • بعنوان گندزدا در بیمارستان‌ها، مراکز دامداری، مکان‌های عمومی آلوده، صنایع قند و محصولات بهداشتی بکار برده می­‌شود.

شرایط نگهداری

6 35 – 45 °C ماه در دمای

بسته‌بندی

گالن 20 لیتری HDPE، مخزن 22 – 20 تنی فولاد ضد زنگ و ايزوتانک