فرمالین​

مشخصاتتوضیحات
مایع شفافشکل ظاهری
37 wt%درصد فرمالدئید وزنی (حداقل)
 طبق درخواست مشتریدرصد متانول وزنی (حداکثر)
1/09وزن مخصوص در °C 20 (حداقل)
2/5-4pH در °C 25
200 ppmاسیدیته (حداکثر)
100 ppmخاکستر (حداکثر)
1 ppmآهن (حداکثر)

فرمالدهید، با ساختار مولکولی CH2O، ساده­ترین مولکول خانواده آلدهیدها، دارای بویی تند و مهم­ترین آلدهید تجاری است. محلول آبی فرمالدهید، فرمالین (Formalin) نامیده می‌شود که با نام متانال نیز شناخته می ­شود و بصورت محلول %37 عرضه می­ شود.

کاربرد ها

به عنوان ماده اولیه در تولید انواع رزین‌های اوره فرمالدهید، ملامین فرمالدهید، فنول فرمالدهید و فوق روان کننده‌های بتن به کار برده می‌شود.

به عنوان گندزدا در بیمارستان­ها، مراکز دامداری، مکان‌های عمومی آلوده، صنایع قند و محصولات بهداشتی به کار برده می­ شود.

شرایط نگهداری

  • 6 ماه در دمای °C 45-35

بسته بندی

  • گالن 20 لیتری HDPE
  • مخزن 22 – 20 تنی فولاد ضدزنگ و ایزوتانک