زرگان مالچ​

توضیحاتویژگی
مایع شیری رنگشکل ظاهری
50 – 200 mPa.s25 °C گرانروی در
1/22 – 1/2420 °C وزن مخصوص در
7 – 925 °C در pH
45 – 50 wt%درصد جامدات
0/5 – 1 wt%فرمالدهید آزاد

زرگان مالچ، یک مالچ پلیمری مایع و عاری از ذرات جامد است. این مالچ بر خلاف بسیاری از مالچ‌ها از جمله مالچ‌های نفتی نه تنها باعث آلودگی محیط زیست نمی‌شود، بلکه پس از تجزیه همانند کود باعث افزایش حاصلخیزی خاک می‌شود. همچنین به لحاظ نفوذپذیری آب، کاهش تبخیر از سطح خاک و حفظ رطوبت در اعماق خاک، این مالچ دارای نتایج بسیار مطلوبی است. بوته‌های گیاهان موجود در منطقه تثبیت شده، بدون آبیاری دستی و با گذراندن فصل خشک همچنان سبز باقی می‌مانند. زرگان مالچ سازگار با محیط زیست بوده و فاقد اثرات منفی مالچ نفتی در زمان عملیات مالچ‌پاشی بر روی گیاهان موجود، نهال‌های تازه کشت شده، حیوانات و انسان‌ها است. این مالچ نیاز به گرم کردن ندارد و می‌توان با دستگاه‌های ساده پاشش، وسعت زیادی از منطقه مورد نظر را پوشش داد.

کاربردها

  • در تثبیت تپه‌های ماسه‌ای یا هر نوع خاک و رسوب در برابر فرسایش بادی بکار می­‌رود.

شرایط نگهداری

6 25 °C ماه در دمای

بسته‌بندی

گالن 20 ليتری HDPE و مخزن 22 – 20 تنی فولاد ضد زنگ