زرگان مالچ​

توضیحات ویژگی
مایع شیری رنگ شکل ظاهری
200 – 50 mPa.s گرانروی در °C 25 (cP)
1/24 – 1/22 وزن مخصوص در °C 20
9 – 7 pH در °C 25
50 – 45 %wt درصد جامدات 
1/0 – 0/5 %wt فرمالدهید آزاد

زرگان مالچ، یک مالچ پلیمری مایع و عاری از ذرات جامد است. این مالچ بر خلاف بسیاری از مالچ‌ها از جمله مالچ‌های نفتی نه تنها باعث آلودگی محیط زیست نمی‌شود، بلکه پس از تجزیه همانند کود باعث افزایش حاصلخیزی خاک می ­شود. همچنین به لحاظ نفوذپذیری آب، کاهش تبخیر از سطح خاک و حفظ رطوبت در اعماق خاک، این مالچ دارای نتایج بسیار مطلوبی است. بوته‌های گیاهان موجود در منطقه تثبیت شده، بدون آبیاری دستی و با گذراندن فصل خشک همچنان سبز باقی می‌مانند. زرگان مالچ سازگار با محیط زیست بوده و فاقد اثرات منفی مالچ نفتی در زمان عملیات مالچ ­پاشی بر روی گیاهان موجود و یا نهال‌های تازه کشت شده است. این مالچ نیاز به گرم کردن ندارد و می­ توان با دستگاه‌های ساده پاشش، وسعت زیادی از منطقه مورد نظر را پوشش داد.

کاربرد ها

  • در تثبیت تپه‌های ماسه‌ای یا هر نوع خاک و رسوب در برابر فرسایش بادی به کار می­رود.
  •  

شرایط نگهداری

  • 6 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • گالن 20 لیتری HDPE 

  • مخزن 22 – 20 تنی فولاد ضدزنگ