رزین افزودنی قیر

توضیحات ویژگی
مایع شیری رنگ شکل ظاهری
180 – 140 mPa.s گرانروی در دمای  °C25 (cP)
1/3 – 1/1 وزن مخصوص در °C 20
58 – 55 %wt درصد جامدات
9/5 – 8 pH در °C25

رزین افزودنی قیر به منظور بهبود چسبندگی قیر به مصالح جامد، به قیر افزوده می‌شود.  این رزین نقطه ذوب و گرانروی قیر را کاهش می‌دهد و سبب افزایش خاصیت کشسانی، نقطه نرم شوندگی و نفوذپذیری آن می‌شود.

 آسفالت تهیه شده با این روش آسفالت گرمWarm-Mix Asphalt  نامیده می­شود که در مقایسه با آسفالت داغ Hot-Mix Asphalt به درجه حرارت پایین‌تری برای ذوب شدن قیر در حین کار نیاز دارد.

کاربرد ها

این رزین به جهت تهیه آسفالت، به قیر اضافه می­شود تا دمای تولید آسفالت و نقطه نرمش قیر کاهش پیدا کند.

شرایط نگهداری

  • 6 ماه در دمای °C 25

شرایط نگهداری

  • گالن 20 لیتری HDPE 

  • مخزن 22 – 20 تنی فولاد ضدزنگ