اوره فرمالدهید پودری روکش

توضیحات ویژگی
پودر
پودر سفید ظاهر
gr/cm3 0/5 ± 0/05 چگالی
2 %wt درصد رطوبت، حداکثر
محلول 50% (رزین نسبت یک به یک)
مایع شفاف خصوصیات ظاهری
16 – 14 گرانروی در °C 20 (ثانیه)
9 – 7/5 pH در °C 25
1/21 – 1/19 چگالی نسبی در °C 20
53 – 48 %wt درصد جامدات وزنی
54 – 35 ثانیه زمان ژل شدن در °C 100 با هاردنر 

رزین اوره فرمالدهید پودری روکش، پس از اختلاط با آب برای آغشته‌سازی کاغذهای روکش استفاده می­شود. استفاده از این رزین باعث ایجاد پیوند محکمی در میان لایه‌های روکش محصولات چوبی می­شود و یک لایه مقاوم و بدون رنگ را در میان لایه‌های روکش ایجاد می­کند.

کاربرد ها

به عنوان رزین میانی خطوط آغشته‌سازی کاغذهای روکش MDF و تخته فشرده به کار می­رود.

شرایط نگهداری

  • 6 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • کیسه های 25 کیلوگرمی پلی پروپیلن