اوره فرمالدهید پودری روکش

توضیحات ویژگی
پودر
پودر سفید شکل ظاهری
0/5 ± 0/005 gr/cm3 چگالی
2 wt% درصد رطوبت، حداکثر
محلول %50 (نسبت یک به یک)
مایع شفاف شکل ظاهری
ثانیه 14 – 16 (فلوکپ) 20 °C گرانروی در
7/5 – 9 25 °C در pH
1/19 – 1/21 20 °C وزن مخصوص در
48 – 53 wt% درصد جامدات
ثانیه 35 – 54 زمان ژل شدن در100 °C  با هاردنر

رزین اوره فرمالدهید پودری روکش، پس از اختلاط با آب برای آغشته‌سازی کاغذهای روکش استفاده می‌­شود. استفاده از این رزین باعث ایجاد پیوند محکمی در میان لایه‌های روکش محصولات چوبی می‌شود و یک لایه مقاوم و بدون رنگ را در میان لایه‌های روکش ایجاد می‌کند.

کاربردها

  • بعنوان رزین میانی خطوط آغشته‌سازی کاغذهای روکش MDF و تخته فشرده بکار می­‌رود.

شرایط نگهداری

6 25 °C ماه در دمای

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلوگرمی پلی پروپیلن