زردشت کود کندرهش نیتروژنه

تجزیه ضمانت شده (درصد وزنی) عناصر غذایی
32 – 34 (N) نيتروژن کل
10 – 12 نیتروژن آزاد شده پس از 24 ساعت
12 – 14 نیتروژن آزاد شده پس از یک هفته

این کود به گونه‌­ای طراحی شده است که می‌تواند يک منبع پايدار و قابل اطمينان نيتروژن را تا مدت حداکثر 22 هفته به گياه رسانده و به توسعه ريشه‌ها و رشد پیوسته آنها کمک می­‌کند. اين کود در فرمولاسيون خود دارای 34 – 32 درصد نيتروژن است که 75 درصد اين نيتروژن نامحلول در آب است و در خاک تبديل به یون آمونيوم و نيترات قابل جذب توسط گیاه می­‌شود.

کاربردها و دستورالعمل مصرف

  • این کود گرانوله و نامحلول در آب برای تمام گیاهان زراعی و باغی و گلخانه‌ها مناسب است. در گیاهان باغی در اسفند ماه و قبل از ظهور جوانه‌­ها بصورت چالکود در زير سايه‌انداز درخت، در گیاهان زراعی همراه با آماده‌­سازی زمين در زير بستر کشت و در گياهان زينتی و گلخانه‌­ها بصورت مخلوط با بستر کشت مصرف می‌گردد.
  • مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر دقیق با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود.
  • این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

نوع گیاه

 

میزان مصرف

(کيلوگرم\هکتار)

میزان مصرف

(گرم\درخت)

زمان مصرف

 

نهال‌­های جوان

150 – 100

15

اسفند ماه و

قبل از ظهور

جوانه‌­ها

درختان 1 ساله

300 – 250

25

درختان 3 ساله

450 – 400

45

گیاهان زراعی

250 – 200

بستر کشت

گياهان زینتی

200 – 150

بستر کشت

شرایط نگهداری

2 سال 25 °C در دمای

(در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.)

هشدار

دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداری شود.

شماره ثبت مادّه کودی

II05I

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلویی