زردشت کود: کود 36-12-12

تجزيه ضمانت شده (%) عناصر غذايي
12 نيتروژن کل (N)
12 فسفر قابل استفاده (P2O5)
36 پتاسيم محلول در آب (K2O)
0/08 آهن کلاته (Fe) با EDTA
0/03 روي (Zn) با EDTA
0/04 منگنز (Mn) با EDTA
0/04 مس (Cu) با EDTA
0/005 موليبدن محلول (Mo)
0/02 بور محلول (B)
0/3 هیومیک اسید
0/4 اسید آمینه
0/1 EDTA آزاد

زردشت کود 36-12-12، کودی با درصد بالای پتاسیم است که با عناصر میکرو کلاته شده با EDTA غنی شده است. این کود به دلیل دارا بودن مقادیر بالای پتاسیم، مناسب برای اواخر مراحل رشد گیاهان می­باشد و نقش بسزایی در افزایش رشد (درشت شدن و رسیدن میوه)، کیفیت محصول (رنگ و ظاهر) و ایجاد مقاومت به انواع تنش­های زیستی را دارد.

 با توجه به اینکه در ترکیبات کود کامل 36-12-12 عناصر کلر، سدیم و فلزات سنگین وجود ندارد، احتمال بروز سمیت و برگ‌سوزی وجود نداشته و برای خاک‌های شور نیز مناسب است.

کاربردها

این کود کاملاً محلول در آب بوده و در تمامی سیستم‌های آبیاری (تحت فشار، غرقابی و محلول­پاشی) قابل استفاده است.

مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

اختلاط

اين کود قابليت اختلاط با ساير کودها و يا سموم در محلول­پاشي را دارد ولي از اختلاط با ترکيبات قليايي،  روغني و يا مسي خوداري و يا قبل از مصرف بصورت آزمايشي تست شود.

احتياط و هشدار

 از تماس با چشم خودداري شود، دور از دسترس اطفال نگهداري شود و قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

 

 شماره پروانه بهره برداري: 63014

 شماره ثبت ماده کودي: 

وزن خالص: 0/5 ±20 کيلوگرم

دستورالعمل مصرف

اين کود بسته به نياز گياه، آزمون هاي خاک و سن درختان می بايستی به صورت مخلوط با خاک استفاده شود. توصيه مي‌شود که در محصولات باغي در اسفند ماه و قبل از ظهور جوانه ها بصورت چالکود در زير سايه انداز درخت، در محصولات زراعي همراه با آماده سازي زمين درزير بستر کشت و در گياهان زينتي و گلخانه ها مخلوط با بستر کشت براساس جدول آناليز و توصيه کودي و که با توجه به شرايط شيميايي خاک از جمله pH و رطوبت، مصرف شود.

محصول

همراه با آبیاری

(کیلوگرم/هکتار)

محلول پاشی

(کیلوگرم/هکتار)

مصرف خانگی

(کیلوگرم/هکتار)

زمان مصرف
گیاهان زراعی

7 – 3

3 – 2

20 – 10

پيش از ظهور خوشه‌ها و گل‌ها

درختان میوه

16 – 10 (غرقابي)

8 – 5 (قطره اي)

4 – 2

25 – 10

زمان افزايش اندازه ميوه
سبزيجات برگي

5 – 3

3

15 – 10

هر سه هفته يکبار
سبزيجات ميوه‌اي

6 – 3

3

20 – 10

پيش از گلدهي و تکرار هر سه هفته يکبار
گياهان زينتي

5 – 3

3 -2

20 – 10

هر دو هفته یک بار

شرایط نگهداری

  • 18 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • کیسه­ 20 کیلویی