زردشت کود: کود 30-5-15

تجزيه ضمانت شده (%) عناصر غذايي
15 نيتروژن کل (N)
5 فسفر قابل استفاده (P2O5)
30 پتاسيم محلول در آب (K2O)
0/27 منيزيوم کلاته (Mg) با EDTA
0/07 آهن کلاته (Fe) با EDTA
0/04 روي (Zn) با EDTA
0/03 منگنز (Mn) با EDTA
0/04 مس (Cu) با EDTA
0/005 موليبدن محلول (Mo)
0/02 بور محلول (B)

کود زردشت 30-5-15، کودی با درصد بالای پتاسیم است که با عناصر میکرو کلاته شده با EDTA غنی شده است. این کود مناسب برای اواخر مراحل رشد گیاهان می ­باشد و نقش بسزایی در افزایش رشد (درشت شدن میوه و رسیدن)، کیفیت محصول (رنگ و شکل ظاهری) و ایجاد مقاومت به انواع تنش ­های زیستی دارد. با توجه به اینکه در ترکیبات کود کامل 30-5-15 عناصر کلر، سدیم و فلزات سنگین وجود ندارد، احتمال بروز سمیت و برگ­سوزی وجود نداشته و برای خاک‌های شور نیز مناسب است.

کاربردها

این کود کاملاً محلول در آب بوده و در تمامی سیستم‌های آبیاری (تحت فشار، غرقابی و محلول ­پاشی) قابل استفاده است.

مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

اختلاط

اين کود قابليت اختلاط با ساير کودها و يا سموم در محلول­ پاشي را دارد ولي از اختلاط با ترکيبات قليايي،  روغني و يا مسي خوداري و يا قبل از مصرف بصورت آزمايشي تست شود.

احتياط و هشدار

 از تماس با چشم خودداري شود، دور از دسترس اطفال نگهداري شود و قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.


 شماره پروانه بهره برداري: 63014

 شماره ثبت ماده کودي: 

وزن خالص: 0/5 ±20 کيلوگرم

شرایط نگهداری

  • 18 ماه در دمای °C 25

دستورالعمل مصرف

اين کود، مي ­بايستي بسته به نياز گياه، آزمون­ هاي خاک و سن درختان، در محصولات باغي از طريق چالکود، آبياري (جذب از طريق ريشه) و محلول پاشي (جذب از طريق برگ)، زمان افزايش اندازه ميوه استفاده شود. توصيه مي‌شود که در محصولات زراعي پيش از ظهور خوشه‌ها و گل‌ها و در گياهان زينتي و گلخانه­ ها هر دو هفته يکبار در طي فصل رويشي براساس جدول آناليز و توصيه کودي و با توجه به شرايط شيميايي خاک از جمله pH و رطوبت مصرف شود.

محصول

همراه با آبیاری

(کیلوگرم/هکتار)

محلول پاشی

(کیلوگرم/هکتار)

مصرف خانگی

(کیلوگرم/هکتار)

زمان مصرف
گیاهان زراعی

7 – 3

3 – 2

20 – 10

پيش از ظهور

خوشه‌ها و گل‌ها

درختان میوه

16 – 10 (غرقابي)

8 – 5 (قطره اي)

4 – 2

25 – 10

زمان افزايش
اندازه ميوه
مرکبات

16 – 12

4 – 3

25 – 10

زمان افزايش
اندازه ميوه
سبزيجات برگي

5 – 3

3

15 – 10

هر سه هفته يکبار
سبزيجات ميوه‌اي

6 – 3

3

20 – 10

پيش از گلدهي و
تکرار هر سه هفته يکبار
گياهان زينتي

5 – 3

3 -2

20 – 10

هر دو هفته یک بار

بسته¬بندی

  • کیسه 20 کیلویی