زردشت کود: کود 13-40-13

تجزيه ضمانت شده (%) عناصر غذايي
13 نيتروژن کل (N)
40 فسفر قابل استفاده (P2O5)
13 پتاسيم محلول در آب (K2O)
0/08 آهن کلاته (Fe) با EDTA
0/03 روي (Zn) با EDTA
0/04 منگنز (Mn) با EDTA
0/04 مس (Cu) با EDTA
0/005 موليبدن محلول (Mo)
0/02 بور محلول (B)
0/3 هیومیک اسید
0/45 اسید آمینه
0/01 EDTA آزاد

زردشت کود 13-40-13، حاوی مقدار بالایی از فسفر (P2O5) و غنی شده با عناصر میکرو بصورت کلاته است. این کود جهت استفاده در مراحل اولیه کاشت، برای تقویت رشد ریشه، شکوفه­دهی و تنظیم میوه­دهی طراحی شده است. با توجه به اینکه در ترکیبات کود کامل 13-40-13 عناصر کلر، سدیم و فلزات سنگین وجود ندارد، احتمال بروز سمیت و برگ‌سوزی وجود نداشته و برای خاک‌های شور نیز مناسب است.

کاربرد ها

این کود کاملاً محلول در آب بوده و در تمامی سیستم‌های آبیاری (تحت فشار، غرقابی و محلول­پاشی) قابل استفاده است.

مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

اختلاط

اين کود قابليت اختلاط با ساير کودها و يا سموم در محلول­پاشي را دارد ولي از اختلاط با ترکيبات قليايي،  روغني و يا مسي خوداري و يا قبل از مصرف بصورت آزمايشي تست شود.

احتياط و هشدار

 از تماس با چشم خودداري شود، دور از دسترس اطفال نگهداري شود و قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

 

 شماره پروانه بهره برداري: 63014

 شماره ثبت ماده کودي: 

وزن خالص: 0/5 ±20 کيلوگرم

شرایط نگهداری

  • 18 ماه در دمای °C 25

دستورالعمل مصرف

اين کود، مي­ بايستي بسته به نياز گياه، آزمون­هاي خاک و سن درختان، در محصولات باغي از طريق چالکود، آبياري (جذب از طريق ريشه) و محلول­ پاشي (جذب از طريق برگ) در اوايل تا اواسط فصل رشد و پس از برداشت محصول استفاده شود. توصيه مي‌ شود که در محصولات زراعي ابتداي فصل زراعي و در گياهان زينتي و گلخانه ­ها اوايل فصل رشد براساس جدول آناليز و توصيه کودي و با توجه به شرايط شيميايي خاک از جمله pH و رطوبت، مصرف شود.

نوع محصول همراه با آبیاری (کیلوگرم/هکتار) محلول پاشی (کیلوگرم/هکتار) زمان مصرف
گیاهان زراعی

15 – 10

4 – 3

ابتداي فصل زراعي تا 3بار
درختان میوه

25- 10

5 – 4

اوايل تا اواسط فصل رشد

و پس از برداشت محصول تا سه بار

مرکبات

25 – 10

5 – 4

اوايل بهار و پس از برداشت
سبزيجات برگي

15 – 10

3 – 2

اوايل دوره رشد تا سه بار
سبزيجات ميوه‌اي

20 – 15

4 – 3

اوايل دوره رشد تا سه بار
گياهان زينتي

15 – 10

2

اوايل دوره رشد تا سه بار
پيش کشت

به صورت بذر مال

براي يک تن بذر (0/5 ليتر)

انتقال نشا

همراه آب آبياري

( 20کيلوگرم در هکتار)

بعد از انتقال گياه و

در ابتداي مرحله رشد

بسته بندی

  • کیسه 20 کیلویی