زردشت کود K52

تجزيه ضمانت شده (درصد وزنی) عناصر غذايی
3 (N) نيتروژن کل
52 (K2O) پتاسيم محلول در آب
1 اسید آمینه
2 آزاد EDTA

این کود تک عنصری جهت تأمین به­‌ موقع عنصر پتاسیم در گیاهان مختلف طراحی شده است. پتاسیم ب­عنوان فعال‌کننده آنزیم­‌های گیاهی عمل می­‌کند و سبب بهبود کيفيت محصول و ايجاد مقاومت در گیاه به انواع تنش­‌های زيستی می‌­شود.

کاربردها و دستورالعمل مصرف

  • استفاده از این کود در شرایطی که گیاه نمی­‌تواند پتاسیم موجود در خاک را جذب کند (شرایط گرم و خشک، رطوبت زیاد و خاک ماسه‌ای) مناسب می‌­باشد.
  • استفاده از این کود در هوای سرد و یخبندان سبب غلیظ شدن شیره نباتی گیاه و جلوگیری از سرمازدگی می‌­شود.
  • مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر دقیق با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود.
  • این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.
  • از اختلاط این کود با ترکیباتی با pH اسیدی مانند پتاسیم سولفات، اوره فسفات و نیز ترکیبات حاوی کلسیم اجتناب شود.

شرایط نگهداری

2 سال 25 °C در دمای

(در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.)

هشدار

دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداری شود.

شماره ثبت مادّه کودی

06184

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلویی

نوع گیاه

همراه آب آبیاری (کيلوگرم\هکتار)

محلول‌پاشی (کیلوگرم\هزار لیتر)

زمان مصرف

درختان میوه

6 – 4

4 – 2

قبل از گل‌دهی، هنگام فندقی شدن تا برداشت میوه
سبزيجات برگی

5 – 3

3 – 1/5

از مرحله 6 تا 8 برگی به بعد
صیفی‌جات

5 – 3

3 – 1/5

هنگام ظهور برگ‌ها تا یک هفته قبل از برداشت