زردشت کود کنترل‌رهش 9-4-23 (بهاره)

تجزيه ضمانت شده (درصد وزنی)عناصر غذايی
23(N) نيتروژن کل
6 – 7نيتروژن آزاد شده پس از 24 ساعت
7 – 8نيتروژن آزاد شده پس از يک هفته
4(P2O5) فسفر قابل استفاده
9(K2O) پتاسيم محلول در آب
1منيزيم محلول در آب
0/16EDTA آهن کلاته با
0/04EDTA منگنز کلاته با
0/02EDTA روی کلاته با
0/009EDTA مس کلاته با

این کود ترکیبی از نیتروژن با رهایش کنترل­‌شده، پتاسیم، فسفر و عناصر میکرو بصورت کلاته می‌­باشد که برای به حداکثر رساندن برگ‌دهی و جوانه‌­زنی گياهان در فصل بهار طراحی شده است. تقریباً 35 درصد از نيتروژن کود در ابتدا آزاد می‌­شود تا به جوانه­‌زنی و توليد برگ گياهان برگ‌­ريز (خزان­‌کننده) کمک کند و مابقی نيتروژن تا آخر تابستان به تدريج در اختيار گياه قرار می­‌گیرد که باعث تقویت ریشه در گیاهان می­‌شود. این کود تک گرانولی بوده و حاوی نسبت متوازنی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می‌­باشد.

کاربردها و دستورالعمل مصرف

  • این کود گرانوله و نامحلول در آب برای گیاهان گلخانه‌­ای، درختان گل‌دار، درختچه‌­ها، تاک‌­ها و درختان میوه در فصل بهار مناسب می­‌باشد.
  • در درختان میوه در اسفند ماه و قبل از ظهور جوانه‌­ها بصورت چالکود در زير سايه‌انداز درخت، در گیاهان زراعی همراه با آماده‌­سازی زمين در زير بستر کشت و در گياهان زينتی و گلخانه­‌ها بصورت مخلوط با بستر کشت مصرف می‌گردد.
  • مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر دقیق با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود.
  • این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

نوع گیاه

 

میزان مصرف

(کيلوگرم\هکتار)

میزان مصرف

(گرم\درخت)

زمان مصرف

 

نهال‌های جوان

120 – 100

15

اسفند ماه و

قبل از ظهور

جوانه‌ها

درختان 1 ساله

220 – 200

20

درختان 2 ساله

320 – 300

25

درختان 3 ساله

420 – 400

30

گياهان زینتی

200 – 150

بستر کشت

شرایط نگهداری

2 سال 25 °C در دمای

(در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.)

هشدار

دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداری شود.

شماره ثبت مادّه کودی

2427I

بسته‌بندی‌

کیسه 25 کیلویی