زردشت کود کنترل‌رهش 12-4-19 (رویشی)

تجزيه ضمانت شده (درصد وزنی)عناصر غذایی
19(N) نيتروژن کل
7 – 8نيتروژن آزاد شده پس از 24 ساعت
8 – 9نيتروژن آزاد شده پس از يک هفته
4(P2O5) فسفر قابل استفاده
12(K2O) پتاسيم محلول در آب
0/8 منيزيم محلول در آب
0/2EDTA آهن کلاته با
0/04EDTA منگنز کلاته با
0/01EDTA مس کلاته با
0/02EDTA روی کلاته با
0/0002 مولیبدن محلول در آب
0/003 بور محلول در آب
0/4هیومیک اسید
0/2اسید آمینه
0/1آزاد EDTA

این کود ترکیبی از نیتروژن با رهایش کنترل‌شده، فسفر، پتاسیم و عناصر میکرو ب­صورت کلاته می‌­باشد که برای به حداکثر رساندن عملکرد و کیفیت گیاه طراحی شده است. نیتروژن این کود منبعی متوازن از یون نیترات برای رشد ریشه، یون آمونیوم برای تغذیه پایدار و اوره برای بهبود کیفیت گیاه را فراهم می­‌کند. این کود تک گرانولی بوده و حاوی نسبت متوازنی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می‌باشد. عناصر موجود در این کود بصورت تدريجی در خاک آزاد شده و بدون هدر رفت از طریق آبشویی بصورت کامل از طريق ريشه جذب گياه می‌شوند. مقدار زیاد پتاسيم اين کود بصورت تدريجی جذب ريشه گياه شده و سبب تسریع جوانه‌­زنی دانه و رشد برگ­‌ها می­‌شود.

کاربردها و دستورالعمل مصرف

  • این کود گرانوله و نامحلول در آب برای گلخانه‌­ها، گلدان‌‎‌ها و تمام گیاهان زراعی و باغی مناسب است و در تمام فصول سال قابل استفاده می‌باشد. این کود مناسب گیاهان حساس به شوری از قبیل سنجد، ياس زرد، ادريس، درختان مخروطی و درختان ميوه از جمله گيلاس، هلو، آلو و زردآلو است.
  • در گیاهان باغی در اسفند ماه و قبل از ظهور جوانه­‌ها بصورت چالکود در زير سايه­‌انداز درخت، در گیاهان زراعی همراه با آماده‌­سازی زمين در زير بستر کشت و در گياهان زينتی و گلخانه‌­ها بصورت مخلوط با بستر کشت مصرف می‌گردد.
  • مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر دقیق با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود.
  • این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

نوع گیاه

 

میزان مصرف

(کيلوگرم\هکتار)

میزان مصرف

(گرم\درخت)

زمان مصرف

 

نهال‌­های جوان

160 – 150

11

اسفند ماه و

قبل از ظهور

جوانه‌­ها

درختان 1 ساله

320 – 300

20

درختان 3 ساله

460 – 440

35

گیاهان زراعی

200 – 180

بستر کشت

گياهان زینتی

200 – 180

بستر کشت

گلدان 2/5 لیتری: 17 – 6 گرم، گلدان 5 لیتری: 30 – 12 گرم

شرايط نگهداری

2 سال 25 °C در دمای

(در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.)

هشدار

دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداری شود.

شماره ثبت مادّه کودی

47665

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلویی