زردشت کود: کود کنترل رهش 12-4-19 (کود رویشی)

تجزيه ضمانت شده (%)عناصر غذايي
19نيتروژن کل (N)
8/0نيتروژن آزاد شده پس از 24 ساعت
8/5نيتروژن آزاد شده پس از يک هفته
4فسفر قابل استفاده (P2O5)
12پتاسيم محلول در آب (K2O)
0/8منيزيم محلول (Mg)
0/17آهن کلاته با EDTA
0/04منگنز کلاته با EDTA
0/007مس کلاته با EDTA
0/02روی کلاته با EDTA

کود رویشی، مناسب تمام فصول سال و تأمین­کننده عناصر اصلی مورد نیاز گیاه به همراه عناصر ریز مغذی می‌باشد. این کود ترکیبی از نیتروژن با رهایش کنترل شده پتاسیم و فسفر است که برای به حداکثر رساندن عملکرد و کیفیت محصول، طراحی شده است. نیتروژن این کود منبعی متوازن از یون نیترات برای رشد ریشه، یون آمونیوم برای تغذیه پایدار گیاه و اوره برای بهبود کیفیت محصولات را حتی در هوای سرد فراهم می­ کند. هر دانه گرانول به طور یکنواخت تأمین‌کننده نسبت متعادل عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می ­باشد.

کود کنترل‌رهش 12-4-19 بصورت تدریجی در خاک آزاد شده و در نتیجه عناصر آزاد شده در اثر آبیاری شسته نمی ­شوند و بصورت کامل از طریق ریشه، جذب گیاه می‌شوند. پتاسیم بالای این کود نیز بصورت تدریجی جذب ریشه گیاه شده و جوانه ­زنی دانه غلات و رشد برگ­ها را تسریع می ‌بخشد.

این کود مناسب گیاهان حساس به شوری از قبیل یاس زرد، ادریس، پیچک امین الدوله، کاج و سرو مخروطی و درختان میوه از جمله گیلاس، هلو، آلو، زردآلو و بادام است.

 

کاربرد ها

توصیه می‌شود که در محصولات باغی در اسفند ماه و قبل از ظهور جوانه­ها بصورت چالکود در زیر سایه انداز درخت استفاده شود و در گیاهان زینتی و گلخانه ­ها بصورت مخلوط با بستر کشت استفاده شود.

مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

مناسب رشد ياس زرد، ادريس، پيچک امين الدوله، کاج و سرو مخروطی و درختان ميوه از جمله گيلاس، هلو، آلو، زردآلو و بادام 

احتياط و هشدار

 از تماس با چشم خودداري شود، دور از دسترس اطفال نگهداري شود و قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

 

 شماره پروانه بهره برداري: 63014

 شماره ثبت ماده کودي: 47665 

وزن خالص: 0/5 ±20 کيلوگرم

شرایط نگهداری

اين کود بسته به نياز گياه، آزمون هاي خاک و سن درختان می بايستی به صورت مخلوط با خاک استفاده شود. توصيه مي‌شود که در محصولات باغي در اسفند ماه و قبل از ظهور جوانه ها بصورت چالکود در زير سايه انداز درخت، در محصولات زراعي همراه با آماده سازي زمين درزير بستر کشت و در گياهان زينتي و گلخانه ها مخلوط با بستر کشت براساس جدول آناليز و توصيه کودي و که با توجه به شرايط شيميايي خاک از جمله pH و رطوبت، مصرف شود.

18 ماه در دمای °C 25

نوع محصولميزان مصرف (کيلوگرم در هکتار) گرم به ازاي درختزمان مصرف
نهال­هاي جوان

160-150

11

اسفند ماه و

قبل از ظهور

جوانه­ ها

درختان 1 ساله

320 – 300

20

درختان 3 ساله

460 – 440

35

گياهان زراعي

200 – 180

بستر کشت
گياهان گلخانه ای

200 – 180

بستر کشت
حجم گلدانکوددهي کم (گرم)کوددهي متوسط (گرم)کوددهي زياد (گرم)
1 ليتري2/54/57
10 ليتري254565
سطوح بزرگتر
1 مترمربع5009401400

بسته بندی

کیسه 20 کیلویی