زردشت کود کنترل‌رهش 10-5-21 (پاییزه)

(درصد وزنی) تجزیه ضمانت شده عناصر غذایی
21(N) نیتروژن کل
5 – 6نیتروژن آزاد شده پس از 24 ساعت
6 – 7نیتروژن آزاد شده پس از یک هفته
5(P2O5) فسفر قابل استفاده
10(K2O) پتاسیم محلول در آب
0/8منیزیم محلول در آب
0/16EDTA آهن کلاته با

این کود ترکیبی از نیتروژن با رهایش کنترل‎‌­شده، پتاسیم، فسفر، آهن کلاته و منیزیم می‌­باشد که برای بهبود فتوسنتز و به حداکثر رساندن کیفیت گیاه در فصل پاییز طراحی شده است. این کود نیتروژن کافی برای رشد ریشه گیاه را به تدریج آزاد می­‌کند و با مصرف کمتر نیتروژن در هر هکتار، از آسیب زمستانی به گیاهان جلوگیری می­‌کند. این کود تک گرانولی بوده و حاوی نسبت متوازنی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می‌­باشد.‌

کاربردها و دستورالعمل مصرف

  • این کود گرانوله و نامحلول در آب برای تمام گیاهان زراعی و باغی در فصل پاييز مناسب است.
  • توصیه می­‌شود اين کود در عمق 2 تا 5 سانتي­متری نسبت به سطح زمين استفاده شود.
  • مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر دقیق با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود.
  • این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

زمان مصرف

میزان مصرف

(گرم\درخت)

میزان مصرف

(کيلوگرم\هکتار)

نوع گیاه

پاییز 8 100 – 120 نهال‌های جوان
پاییز 15 200 – 220 درختان 1 ساله
پاییز 25 400 – 420 درختان 3 ساله
بستر کشت 150 – 200 گیاهان زراعی
بستر کشت 150 – 200 گیاهان زینتی

شرایط نگهداری

2 سال 25 °C در دمای

(در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.)

هشدار

دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداری شود.

شماره ثبت مادّه کودی

888I7

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلویی