زردشت کود کنترل‌رهش 14-7-21 (رویشی)

تجزيه ضمانت شده (درصد وزنی) عناصر غذايی
21 (N) نيتروژن کل
7 – 8 نیتروژن آزاد شده پس از 24 ساعت
8 – 9 نیتروژن آزاد شده پس از یک هفته
7 (P2O5) فسفر قابل استفاده
14 (K2O) پتاسيم محلول در آب
0/7  منيزيم محلول در آب
0/1 EDTA آهن کلاته با
0/1 EDTA کلسیم کلاته با
0/03 EDTA منگنز کلاته با
0/02 EDTA مس کلاته با
0/02 EDTA روی کلاته با
0/0002  مولیبدن محلول در آب
0/003 بور محلول در آب
0/1 هیومیک اسید
0/2 اسید آمینه
0/05 آزاد EDTA

این کود ترکیبی از نیتروژن با رهایش کنترل‌شده، فسفر، پتاسیم و عناصر میکرو ب­صورت کلاته می‌­باشد که برای به حداکثر رساندن عملکرد و کیفیت گیاه طراحی شده است. نیتروژن این کود منبعی متوازن از یون نیترات برای رشد ریشه، یون آمونیوم برای تغذیه پایدار گیاه و اوره برای بهبود کیفیت گیاه را فراهم می­‌کند. این کود تک گرانولی بوده و حاوی نسبت متوازنی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می‌­باشد.

عناصر موجود در این کود بصورت تدريجی در خاک آزاد می­‌شود و بدون هدر رفت از طریق آبشویی، بصورت کامل از طريق ريشه جذب گياه می‌شوند. مقدار زیاد پتاسيم اين کود بصورت تدريجی جذب ريشه گياه شده و جوانه‌­زنی دانه و رشد برگ‌­ها را تسریع می‌بخشد.

کاربردها و دستورالعمل مصرف

  • این کود گرانوله و نامحلول در آب برای گلخانه‌­ها، گلدان‌­ها و تمام گیاهان زراعی و باغی مناسب است و در تمام فصول سال قابل استفاده می‌باشد.
  • در گیاهان باغی در اسفند ماه و قبل از ظهور جوانه‌­ها بصورت چالکود در زير سايه‌انداز درخت، در گیاهان زراعی همراه با آماده‌­سازی زمين در زير بستر کشت و در گياهان زينتی و گلخانه‌­ها بصورت مخلوط با بستر کشت مصرف می‌گردد.
  • مقادیر مصرف توصیه شده فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر دقیق با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود.
  • این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

 

نوع گیاه

ميزان مصرف

(کيلوگرم\هکتار)

میزان مصرف

(گرم\درخت)

زمان مصرف

نهال‌های جوان

150 – 140

10

اسفند ماه و

قبل از ظهور

جوانه­‌ها

درختان 1 ساله

300- 280

20

درختان 3 ساله

450 – 420

30

گیاهان زراعی

200 – 150

بستر کشت
گياهان زینتی

200 – 150

بستر کشت

گلدان 2/5 لیتری: 14 – 8 گرم، گلدان 5 لیتری: 33 – 15 گرم

شرایط نگهداری

2 سال 25 °C در دمای

(در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.)

هشدار

دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداری شود.

شماره ثبت مادّه کودی

36090

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلویی