زردشت کود: کود کنترل ‌رهش 14-7-21 (رویشی)

تجزيه ضمانت شده (%) عناصر غذايي
21 نيتروژن کل (N)
9 – 8 نیتروژن آزاد شده پس از 24 ساعت
10 – 9 نیتروژن آزاد شده پس از یک هفته
7 فسفر قابل استفاده (P5O2)
14 پتاسيم محلول در آب (K2O)
0/7 منيزيم محلول (Mg)
0/1 آهن کلاته با EDTA
0/1 کلسیم کلاته با EDTA
0/03 منگنز کلاته با EDTA
0/02 مس کلاته با EDTA
0/02 روی کلاته با EDTA
0/0002 مولیبدن محلول (Mo)
0/003 بور محلول (B)
0/1 هیومیک اسید
0/2 اسید آمینه
0/05 EDTA آزاد

کود کنترل‌رهش 14-7-21، مناسب تمامی محصولات و در تمام فصول سال می‌باشد. این کود ترکیبی از نیتروژن با رهایش کنترل شده پتاسیم و فسفر است که برای به حداکثر رساندن عملکرد و کیفیت محصول، طراحی شده است. نیتروژن این کود منبعی متوازن از یون نیترات برای رشد ریشه، یون آمونیوم برای تغذیه پایدار گیاه و اوره برای بهبود کیفیت محصولات را حتی در هوای سرد فراهم می‌کند. هر دانه گرانول به طور یکنواخت تأمین‌کننده نسبت متعادل عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می­باشد.

کود کنترل‌رهش 14-7-21 بصورت تدریجی در خاک آزاد شده و در نتیجه عناصر آزاد شده در اثر آبیاری شسته نمی ­شوند و بصورت کامل از طریق ریشه، جذب گیاه می‌شوند. پتاسیم بالای این کود نیز بصورت تدریجی جذب ریشه گیاه شده و مناسب جوانه­ زنی دانه غلات و رشد برگ ­ها است.

مناسب برای گلخانه­ ها، گلدان­ها، سبدهای حلق آویز، باغبانی و زمین­های کشاورزی است.

کاربردها

در محصولات باغی در اسفند ماه و قبل از ظهور جوانه­ ها بصورت چالکود در زیر سایه انداز درخت، در محصولات زراعی همراه با آماده­سازی زمین در زیر بستر کشت و در گیاهان زینتی و گلخانه­ ها بصورت مخلوط با بستر کشت مصرف می‌گردد.

مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

احتياط و هشدار

 از تماس با چشم خودداري شود، دور از دسترس اطفال نگهداري شود و قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

 

 شماره پروانه بهره برداري: 63014

 شماره ثبت ماده کودي: 36090

وزن خالص: 0/5 ±20 کيلوگرم

نوع محصولميزان مصرف
 (کيلوگرم در هکتار)    
میزان مصرف
ب
ه ازای درخت (گرم)
     زمان مصرف
نهال هاي جوان

150 – 140

9

اسفند ماه و

قبل از ظهور

جوانه­ ها

درختان 1 ساله

300- 280

18

درختان 3 ساله

450 – 420

30

گياهان زراعي

200 – 150

بستر کشت
گياهان گلخانه ای

200 – 150

بستر کشت
حجم گلدانکوددهي کم (گرم)کوددهي متوسط (گرم)کوددهي زياد (گرم)
2/5 ليتري81114
5/5 ليتري172533

شرایط نگهداری

18 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

کیسه 20 کیلویی