زردشت کود: کود کامل چند‌منظوره 20-20-20

تجزيه ضمانت شده (%) عناصر غذايي
20 نيتروژن کل (N)
20 فسفر قابل استفاده (P2O5)
20 پتاسيم محلول در آب (K2O)
0/10 آهن کلاته (Fe) با EDTA
0/05 روي کلاته (Zn) با EDTA
0/05 منگنز کلاته (Mn) با EDTA
0/01 مس کلاته (Cu) با EDTA
0/3 هیومیک اسید
0/02 بور محلول (B)
0/45 اسید آمینه
0/45 EDTA آزاد

کود کامل زردشت 20-20-20، یک کود چندمنظوره حاوی عناصر ماکرو و میکرو بصورت کلاته است. استفاده از این کود سبب افزایش قابل ملاحظه رشد رویشی گیاه می­ شود.

کاربردها

این کود کاملاً محلول در آب بوده و قابل مصرف از طریق آبیاری (جذب از طریق ریشه) و محلول پاشی (جذب از طریق برگ) برای کلیه محصولات زراعی و باغی می­باشد.

مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

اختلاط

اين کود قابليت اختلاط با ساير کودها و يا سموم در محلول­پاشي را دارد ولي از اختلا ط با ترکيبات قليايي،  روغني و يا مسي خوداري و يا قبل از مصرف بصورت آزمايشي تست شود.

احتياط و هشدار

 از تماس با چشم خودداري شود، دور از دسترس اطفال نگهداري شود و قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

 

 شماره پروانه بهره برداري: 63014

 شماره ثبت ماده کودي: 95305

وزن خالص: 0/05 ± 20 کيلوگرم

شرایط نگهداری

18 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

کیسه­ 20 کیلویی

دستورالعمل مصرف

اين کود بسته به نياز گياه، آزمون­هاي خاک و سن درختان، مي­ بايستي در محصولات باغي از طريق چالکود، آبياري (جذب از طريق ريشه) و محلول ­پاشي (جذب از طريق برگ) در هنگام تورم جوانه ­ها تا فندقي شدن ميوه، استفاده شود. توصيه مي‌شود که در محصولات زراعي در اوايل و اواسط دوره رشد و در گياهان زينتي و گلخانه ­ها در دوره رشد رويشي براساس جدول آناليز و توصيه کودي و با توجه به شرايط شيميايي خاک از جمله pH و رطوبت مصرف شود.

نوع محصول

نحوه مصرف

ميزان مصرف

زمان مصرف
محصولات باغي

محلول پاشي

2 تا3 کيلوگرم در هزار

هنگام تورم
جوانه ها
تا فندقي شدن ميوه

آب آبياري

10 تا 12 کيلوگرم در هکتار

خاکي (چالکود)

50 تا 80 گرم براي هر اصله درخت

100 تا 150 گرم به ازاي هر اصله درخت بسته به سن درخت

محصولات زراعي

محلول پاشي

2 تا 3 کيلوگرم در هزار

دو مرحله در اوايل
و اواسط دوره رشد

آب آبياري

10 تا 12 کيلوگرم در هکتار در هر نوبت

گلخانه اي

محلول پاشي

2 تا3 کيلوگرم در هزار

رشد رويشي
( هفته چهارم
تا نهم پس از کاشت)

آب آبياري

2 تا 3 کيلوگرم در هر 1000 متر مربع.