زردشت کود: کود مایع K50

تجزیه ضمانت شده (درصد حجمی وزنی) عناصر غذايی
5 (N) نيتروژن کل
50 (K2O) پتاسيم محلول در آب
2 EDTA
1/47 (g/ml) 18 °C چگالی در

زردشت کود K50 مایع، دارای غلظت بسیار بالای پتاسیم است و نقش بسزایی در افزایش رشد، کیفیت محصول و ایجاد مقاومت به انواع تنش­ های زیستی دارد. بهترین زمان استفاده از این کود، ابتدای دوره گل‌ دهی و بعد از آغاز باردهی است. این کود سبب جلوگیری از هدررفت محصول در مرحله میوه ­دهی نیز می­ شود.

کاربردها

  • این کود در گیاهانی که دچار کمبود پتاسیم هستند یا در شرایطی که میزان پتاسیم خاک برای رشد گیاه مناسب نباشد به کار برده می­ شود.
  • استفاده از این محصول در فصول سرد و یخبندان سبب غلیظ شدن شیره نباتی گیاه و جلوگیری از سرمازدگی می ­شود
  • مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.
  • از اختلاط K50 با ترکیباتی با pH اسیدی مانند سولوپتاس، اوره فسفات و نیز ترکیبات حاوی کلسیم اجتناب شود.

شرایط نگهداری

18 25 °C  ماه در دمای

هشدار: دور از دسترس اطفال، مواد غذایی و خوراک دام نگهداري شود.

بسته بندی

بطری 1 لیتری

زمان مصرف ميزان مصرف نوع محصول
محلول پاشي
(ليتر در 1000 ليتر آب)
همراه آب آبیاری
(لیتر در هکتار)

از زمان فندقي شدن

 ميوه و تکرار آن

 تا يک ماه بعد

2/5 – 5 12 – 20 درختان میوه

از مرحله 6 تا 8

برگي به بعد

2 – 3  10 – 15 زراعی

از زمان ظهور برگ

تا يک هفته قبل از برداشت

 1/5 – 2 7 – 10 سبزیجات و صیفی جات

در طول فصل رشد

 هر دو هفته يکبار

 1/5 – 2 7 – 10 زینتی