کود K52

تجزیه ضمانت شده (درصد حجمی وزنی) عناصر غذايي
5 نيتروژن کل (N)
50 پتاسيم محلول در آب (K2O)
2 EDTA
1/47 چگالی در °C 18 (g/ml)

زردشت کود K50 مایع، دارای غلظت بسیار بالای پتاسیم است و نقش بسزایی در افزایش رشد، کیفیت محصول و ایجاد مقاومت به انواع تنش­ های زیستی دارد. بهترین زمان استفاده از این کود، ابتدای دوره گل‌ دهی و بعد از آغاز باردهی است. این کود سبب جلوگیری از هدررفت محصول در مرحله میوه ­دهی نیز می­ شود.

کاربردها

این کود در گیاهانی که دچار کمبود پتاسیم هستندیا در شرایطی که میزان پتاسیم خاک برای رشد گیاه مناسب نباشد به کار برده می­ شود.

استفاده از این محصول در فصول سرد و یخبندان سبب غلیظ شدن شیره نباتی گیاه و جلوگیری از سرمازدگی می ­شود

 

مقادیر مصرف توصیه شده، فقط جنبه راهنمایی دارد. مقادیر واقعی با توجه به شرایط محل رشد، آنالیز خاک و سن گیاه متفاوت خواهد بود. این کود قابل امتزاج با اکثر کودها و سموم کشاورزی است.

از اختلاط K50 با ترکیباتی با pH اسیدی مانند سولوپتاس، اوره فسفات و نیز ترکیبات حاوی کلسیم اجتناب شود.

اختلاط

قابليت اختلاط با اکثر کودها و سموم دفع آفات نباتي را دارد اما توصيه مي ­شود قبل از اختلاط، حتماً آزمون اختلاط­ پذيري انجام شود (با ترکيبات کلسيمي مخلوط نشود).

احتياط و هشدار

 از تماس با چشم خودداري شود، دور از دسترس اطفال نگهداري شود و قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

 شماره پروانه بهره برداري: 63014

 شماره ثبت ماده کودي: 

وزن خالص: 1 لیتر

زمان مصرف ميزان مصرف نوع گياه
همراه آب آبیاری
(لیتر در هکتار)
محلول پاشی
( لیتر در 1000 لیتر آّب)

از زمان ظهور برگ

تا يک هفته قبل برداشت

5 – 2/5 20 – 12 درختان میوه

از زمان فندقي شدن ميوه

و تکرار آن تا يک ماه بعد

3 – 2  15- 10 زراعی

از مرحله 6 تا 8

برگي به بعد

 2 – 1/5 10 – 7 سبزیجات و صیفی-جات

در طول فصل رشد

هر دو هفته يکبار

 2 – 1/5 10 – 7 زینتی

شرایط نگهداری

18 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

بطری 1 لیتری