زردشت کود: کود مایع کامل 20-20-20

تجزیه ضمانت شده (درصد حجمی وزنی) عناصر غذايي
20 نيتروژن کل (N)
20 فسفر قابل استفاده (P2O5)
20 پتاسيم محلول در آب (K2O)
0/1 آهن کلاته (Fe) با EDTA
0/04 روي (Zn) با EDTA
0/04 منگنز (Mn) با EDTA
0/04 مس (Cu) با EDTA
0/005 موليبدن محلول (Mo)
0/02 بور محلول (B)
1/4 چگالی در °C 18 (g/ml)

کود کامل زردشت 20-20-20، یک کود چندمنظوره حاوی عناصر ماکرو و میکرو بصورت کلاته است. این کود حلالیت بالایی در آب دارد و استفاده از آن سبب افزایش قابل ملاحظه رشد رویشی گیاه می­ شود.

کاربرد

دارا بودن درصد بالاي عناصر ماکرو همراه با ريز مغذي کلات شده و افزايش مقاومت گياه در برابر شرايط نامساعد.

اختلاط

قابليت اختلاط با اکثر کودها و سموم دفع آفات نباتي را دارد اما توصيه مي­ شود قبل از اختلاط، حتماً آزمون اختلاط ­پذيري انجام شود (با ترکيبات کلسيمي مخلوط نشود).

احتياط و هشدار

 از تماس با چشم خودداري شود، دور از دسترس اطفال نگهداري شود و قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

 شماره پروانه بهره برداري: 63014

 شماره ثبت ماده کودي: 47665

وزن خالص: 1 لیتر

نوع محصول

محلول پاشي
(ليتر/1000 ليتر آب)

همراه آب آبياري
(ليتر /هکتار)

زمان مصرف
زراعی

2 – 1/5

2/5 – 2

مرحله 6 تا 8

برگي و مرحله پيش از گل دهي

باغی

2/5 – 2

3 – 1/5

پيش از گلدهي

و تکرار يک ماه بعد

سبزي  و صيفي جات

2

2/5 – 2

سه هفته پس از کاشت

و تکرار هر دو هفته

زینتی

1 – 0/5

2 – 1

در طول رشد

و تکرار هر دو هفته

شرایط نگهداری

  • 18 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • بطری 1 لیتری