چسب شفاف مایع

توضیحاتویژگی
مایع شفافشکل ظاهری
50 – 45 %wtدرصد جامدات
100 – 80گرانروی در °C 25
4 %wtفرمالدهید آزاد، حداکثر
9 – 7/5pH در °C 25
1/200 – 1/190وزن مخصوص در °C 20
60 – 45 ثانیهزمان ژل شدن در °C 100 با هاردنر
ml 2نسبت رقیق سازی با آب، حداقل

چسب اوره فرمالدهید، یک رزین شفاف گرماسخت است و برای ساخت کامپوزیت­های چوبی به کار می­رود.

کاربرد ها

تولید تخته ‌سه لایی، نئوپان و MDF

شرایط نگهداری

  • 20 روز در دمای °C 25

بسته بندی

  • گالن 20 لیتری HDPE 

  • مخزن 22 – 20 تنی فولاد ضدزنگ