چسب اوره فرمالدهید پودری

توضیحاتویژگی
پودری
پودرسفیدشکل ظاهری
gr/cm3 0/05 ± 0/5چگالی
2 %wtدرصد رطوبت، حداکثر
محلول 50% (چسب مایع نسبت یک به یک)
200 – 100 mPa.sگرانروی در °C 25
1 %wtفرمالدهید آزاد، حداکثر
8/5 – 7pH در °C 25
 0/05 ± 1/2  وزن مخصوص در °C 20
50 – 30 ثانیهزمان ژل شدن در °C 100با هاردنر
7 روزپایداری در oC 25

چسب اوره فرمالدهید پودری پس از اختلاط با آب به عنوان چسب مایع استفاده می‌ شود. در جاهایی که فرآیند تولید بصورت نامتناوب است و نیاز به انباشت چسب به مدت طولانی باشد، از چسب اوره فرمالدهید پودری به جای چسب مایع استفاده می­ شود.

کاربرد ها

در تولید نئوپان، تخته چند لایه، قسمت‌های داخلی مبلمان و سایر محصولات چوبی به کار می‌رود.

شرایط نگهداری

  • 6 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • کیسه های 25 کیلوگرمی پلی پروپیلن