چسب اوره فرمالدهید پودری

توضیحات ویژگی
پودر
پودر سفید شکل ظاهری
0/5 ± 0/05 gr/cm3 چگالی
2 wt% درصد رطوبت، حداکثر
محلول %50 (نسبت یک به یک)
100 – 200 mPa.s 25 °C گرانروی در
1 wt% فرمالدهید آزاد، حداکثر
7 – 8/5 25 °C در pH
1/2 ± 0/05 20 °C وزن مخصوص در
ثانیه 30 – 50 با هاردنر 100 °C زمان ژل شدن در
روز 7   25 °C پایداری در

چسب اوره فرمالدهید پودری پس از اختلاط با آب بعنوان چسب مایع استفاده می‌شود. در جاهایی که فرآیند تولید بصورت نامتناوب است و نیاز به انباشت چسب به مدت طولانی باشد، از چسب اوره فرمالدهید پودری به جای چسب مایع استفاده می­‌شود.

کاربردها

  • در تولید نئوپان، تخته چندلایه، قسمت‌های داخلی مبلمان و سایر محصولات چوبی بکار می‌رود.

شرایط نگهداری

6 25 °C ماه در دمای

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلوگرمی پلی پروپیلن