چسب اوره فرمالدهید پودری دیرسوز​

توضیحات ویژگی
پودر
پودر سفيد شکل ظاهری
0/5 ± 0/05 gr/cm3 چگالی
2 wt% درصد رطوبت، حداکثر
محلول %50 (نسبت یک به یک)
100 – 200 mPa.s 25 °C گرانروی در
1/2 – 1/25 wt% فرمالدهید آزاد
7 – 8 25 °C در pH
1/17 – 1/2 20 °C وزن مخصوص در
ثانیه 60 – 90 با هاردنر 100 °C زمان ژل شدن در
روز 4 25 °C پایداری در

چسب اوره فرمالدهید پودری دیرسوز پس از اختلاط با آب بعنوان چسب مایع دیرسوز استفاده می‌شود. این چسب می‌تواند قدرت آتش­‌زایی را حداکثر به مدت 40 دقیقه به تعویق بیاندازد و مهم­ترین کاربرد آن در تولید محصولات چوبی ضد آتش است.

کاربردها

  • این محصول در تولید تخته نسوز، تخته چندلایه، مبلمان و سایر محصولات چوبی نسوز بکار می­‌رود.

شرایط نگهداری

6 25 °C ماه در دمای

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلوگرمی پلی پروپیلن