چسب اوره فرمالدهید پودری تک جزئی

توضیحات ویژگی
پودر
پودر سفید چگالی
0/05 ± 0/5 gr/cm3 درصد رطوبت، حداکثر
2 %wt میزان رطوبت
4 ماه پایداری در دمای °C 20
10 ساعت پایداری در دمای °C 30
40 دقیقه پایداری در دمای °C 45
20 دقیقه پایداری در دمای °C 60
محلول 67% (چسب مایع نسبت دو به یک)
3000 – 2000 mPa.s گرانروی در دمای °C 25
1/25 – 1/2 %wt فرمالدهید آزاد
5/5 – 5 pH در دمای °C 25
1/2 – 1/16 وزن مخصوص در°C 20
50 – 40 ثانیه زمان ژل شدن در °C 90 
3 ساعت عمر کاری (مایع) در دمای °C 25

چسب اوره فرمالدهید پودری تک جزئی به گونه‌ای طراحی شده است که نیاز به افزودن کاتالیست برای سخت شدن در هنگام پخت ندارد. این چسب پس از اختلاط با آب به عنوان چسب مایع به کار برده می‌شود.

کاربرد ها

در تولید نئوپان، تخته چند لایی، قسمت‌های داخلی مبلمان و سایر محصولات چوبی به کار می‌رود.

شرایط نگهداری

  • 4 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • کیسه های 25 کیلوگرمی پلی پروپیلن