چسب اوره فرمالدهید پودری تک جزئی

توضیحاتویژگی
پودر
پودر سفیدشکل ظاهری
0/5 ± 0/05 gr/cm3چگالی
2 wt%درصد رطوبت، حداکثر
ماه 4 20 °C پایداری در
ساعت 10 30 °C پایداری در
دقیقه 40 45 °C پایداری در
دقیقه 20 60 °C پایداری در
محلول %67 (نسبت دو به یک)
2000 – 3000 mPa.s 25 °C گرانروی در
1/2 – 1/25 wt%فرمالدهید آزاد
5 – 5/5 25 °C در pH
1/16 – 1/2 20 °C وزن مخصوص در
ثانیه 40 – 50 90 °C زمان ژل شدن در
ساعت 3 25 °C پایداری در

چسب اوره فرمالدهید پودری تک جزئی به گونه‌ای طراحی شده است که نیاز به افزودن کاتالیست برای سخت شدن در هنگام پخت ندارد. این چسب پس از اختلاط با آب بعنوان چسب مایع بکار برده می‌شود.

کاربردها

  • در تولید نئوپان، تخته چندلایه، قسمت‌های داخلی مبلمان و سایر محصولات چوبی بکار می‌رود.

شرایط نگهداری

4 25 °C ماه در دمای

بسته‌بندی

کیسه 25 کیلوگرمی پلی پروپیلن