چسب اوره فرمالدئید پودری شفاف

توضیحاتمشخصات
پودری
پودر سفیدشکل ظاهری
0/05 ± 0/5جرم حجمی (gr/cm3)
2 %رطوبت وزنی (حداکثر)
محلول 50% (چسب مایع نسبت یک به یک)
شفاف و بی رنگشکل ظاهری
3 – 2فرمالدئید آزاد
0/8 – 0/7pH در °C 25
1/205 – 1/195چگالی نسبی در °C 20 (cP)
150 – 100گرانروی در °C 25
40 – 30زمان ژل شدن در °C 100 با هاردنر

کاربرد ها

پودر چسب اوره فرمالدئید شفاف در تولید تخته چندلایی، نئوپان، وسایل منزل و غیره با رویه شفاف به کار می‌رود. این پودر پس از اختلاط با آب به عنوان چسب مایع استفاده می‌شود.

شرایط نگهداری

  • 6 ماه در دمای °C 25
  • (زمان قابل استفاده از چسب مایع در همین دما 4 روز است)

بسته بندی

  • کیسه های 25 کیلوگرمی پلی پروپیلن