چسب اوره فرمالدئید پودری سرد​

توضیحات

مشخصات

پودری

پودر سفید

شکل ظاهری

0/05 ± 0/5

جرم حجمی (gr/cm3)

2/2 %

رطوبت وزنی (حداکثر) 

محلول 50% (چسب مایع نسبت یک به یک)

شفاف

شکل ظاهری

1/12 – 1/10

فرمالدئید آزاد 

8/0 – 7/0

pH در °C 25

1/190 – 1/175

چگالی نسبی در °C 20 (cP)

210 – 190

گرانروی در °C 25

65 – 55

زمان ژل شدن در °C 100با هاردنر

50 – 48

درصد جامدات وزنی

کاربرد ها

پودر چسب اوره فرمالدئید پودری سرد در نجاری ها و مواقعی که نیاز به کار با چسب در دمای پایین باشد کاربرد دارد. این پودر پس از اختلاط با آب به عنوان چسب مایع استفاده می‌شود.

شرایط نگهداری

  • 7 ماه در دمای °C 25
  • (زمان قابل استفاده از چسب مایع در همین دما 4 روز است)

بسته بندی

  • کیسه های 25 کیلوگرمی پلی پروپیلن