رزین تسلیح خاک​

توضیحات ویژگی
مایع شیری رنگ شکل ظاهری
50 – 200 mPa.s 25 °C گرانروی در
1/22 – 1/24 20 °C وزن مخصوص در
7 – 9 25 °C در pH
50 – 53 wt% درصد جامدات
0/5 – 1 wt% فرمالدهید آزاد

رزین تسلیح خاک برای تقویت خاک در جاهایی که باربری خاک اهمیت داشته و خاک در معرض لغزش (شیب‌ها) و فرسایش قرار دارد استفاده می‌شود. این رزین در حین شبکه‌ای شدن، ذرات موجود در خاک را به یکدیگر وصل می‌كند.

کاربردها

  • استفاده از این رزین بهترین راه برای تسلیح خاک­‌های سست بستر جاده­‌ها بخصوص جاده‌های روستایی است. با استفاده از این رزین حجم عملیات خاکی در راه­سازی کاهش می‌‌یابد و از نظر اقتصادی به­ صرفه است. این محصول همچنین برای تقویت خاک در مکان­‌هایی که حاصلخیزی خاک مهم است و خاک در معرض فرسایش یا لغزش است کاربرد دارد.

شرایط نگهداری

3 25 °C ماه در دمای

بسته‌بندی

گالن 20 ليتری HDPE و مخزن 22 – 20 تنی فولاد ضد زنگ