ابروژن (ادبلو)

توضیحاتویژگی
مایع شفافشکل ظاهری
1/09 – 1/02وزن مخصوص در °C 20
33 – 30 %wtدرصد جامدات
9/2 – 8pH در °C25

این ترکیب به عنوان مایع اگزوز دیزل در خودروهای دیزلی یورو 4 مورد استفاده قرار می­ گیرد و باعث کاهش آلودگی هوا و در واقع کاهش گازهای NOX خروجی از اگزوز می شود.

کاربرد ها

ابروژن مکمل سوخت نیست و به هیچ وجه نباید داخل مخزن سوخت ریخته شود. ابروژن بعد از یخ زدن رسوب نمی­کند و قابل استفاده مجدد است. غلظت ابروژن استاندارد است و نباید آن را رقیق کرد. ابروژن هرگز با سوخت، آب، روغن یا محلول‌های دیگر مخلوط نمی‌شود.

توصیه ها

  • غلظت ابروژن استاندارد است، محلول را رقیق نکنید
  • ابروژن بعد از یخ زدن رسوب نمی کند و قابل استفاده مجدد است.
  • ابروژن مکمل سوخت نیست، به هیچ وجه نباید داخل مخزن سوخت ریخته شود.
  • ابروژن را هرگز با سوخت، آب، روغن یا محلول دیگری مخلوط نکنید. هرگونه ناخالصی در مایع اصلاح کننده دود اگزوز به سیستم کاتالیستی خودرو آسیب می زند.

شرایط نگهداری

  • 18 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • گالن 20 لیتری HDPE 

  • مخزن 22 – 20 تنی فولاد ضدزنگ