رزین ملامین فرمالدهید تغلیظ شده

توضیحات ویژگی
مایع شفاف مایل به زرد کم رنگ شکل ظاهری
500 – 300 mPa.s گرانروی در °C 23 (cP)
10/5 – 9 pH در °C 25
1/30 – 1/20 وزن مخصوص در °C 20
75 – 70 %wt درصد جامدات 
1/2 – 0/6 %wt فرمالدئید آزاد

رزین ملامین فرمالدهید تغلیظ شده مایعی شفاف با گرانروی متوسط است. استفاده از این رزین موجب افزایش خواص مکانیکی کاغذ از قبیل مقاومت در برابر پارگی، مقاومت سایشی و مقاومت قلیایی می ­شود. در عین حال مقاومت در برابر چروکیدگی و چاپ ­پذیری اسکناس و اوراق بهادار را نیز بهبود می ­بخشد. رزین ملامین فرمالدهید تغلیظ شده، کاغذ و مقوا را زرد نکرده و از بی­رنگ شدن آنها نیز جلوگیری می‌کند.

کاربرد ها

در فرآیند تولید اسکناس و اوراق بهادار به کار برده می ­شود.

شرایط نگهداری

  • 8 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • گالن 20 لیتری HDPE

  • مخزن 22 – 20 تنی فولاد ضدزنگ 

  • ایزوتانک