رزین اوره فرمالدهید تغلیظ شده (UFC 85)

توضیحات ویژگی
مایع شفاف و بی‌رنگ شکل ظاهری
500 – 240 mPa.s گرانروی در °C 25 (cP)
0/005 ± 1/320 وزن مخصوص در °C 20
8/5 – 7 pH در °C 25
0/5% ± 60 %wt فرمالدئید
5/0%± 25 %wt اوره
15 – 14 %wt آب
wt% 0/2، بعداز 72 ساعت متانول، حداکثر

رزین اوره فرمالدهید تغلیظ شده، مایعی شفاف با گرانروی بالا است که از فرمالدهید، اوره و مقدار کمی آب تشکیل شده است. این محصول با نام فرم اوره نیز شناخته می­ شود و غلظت بالایی از فرمالدهید را بصورت تجاری در دسترس قرار می‌دهد.

کاربرد ها

در تولید رزین‌های آمینو‌پلاست مانند چسب‌های اوره فرمالدهید و رزین‌های آغشته ‌سازی UF و MUF به کار برده می ­شود.

به عنوان عامل ضد کلوخه شدن در فرآیند تولید اوره به کار می ­رود.

شرایط نگهداری

  • 9 ماه در دمای °C 25

بسته بندی

  • گالن 20 لیتری HDPE

  • مخزن 22 – 20 تنی فولاد ضدزنگ 

  • ایزوتانک