فوق روان کننده بتن بر پایه ملامین (پودر)

توضیحاتمشخصات
پودری
پودر قهوه‌ای روشنشکل ظاهری
0/05 ± 0/5 (gr/cm3)چگالی
2 %wtدرصد رطوبت، حداکثر
محلول 50% (رزین مایع نسبت یک به یک)
مایع شفاف مایل به قهوه ایخصوصیات ظاهری
33/5 – 32درصد جامدات 
1/200 – 1/185وزن مخصوص در °C 20
9/0 – 7/5pH در دمای  °C25
22 – 16گرانروی در °C25 

فوق­ روان­ک ننده بتن (SMF) از افزودنی ‌های بتن بر پایه ملامین فرمالدهید است که برای بالا بردن روانی بتن و کاهش مصرف آب در بتن استفاده می ‌شود. این محصول به علت پودر بودن، نسبت به رزین مایع پایدارتر و حمل و نقل آن آسان­تر است.

کاربرد ها

قبل از استفاده بصورت 1:1 در آب حل می­شود و به سیمان، بتن خشک، ملات، چسب کاشی و انواع متنوع دیگر بتن و ملات اضافه می ­شود.

شرایط نگهداری

  • 9 ماه در دمای  °C25

بسته بندی

  • کیسه های 25 کیلوگرمی پلی پروپیلن